Home

Flekkgrisøre

Hypochoeris maculata
Spotted cats-ear
Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Kristin Vigander BU Rødtangen juni 2006- Bladene mangler ofte flekker Foto Kristin Vigander BU Rødtangen juni 2006
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Hypochoeris er et gammelt gresk plantenavn, kommer kanskje av hypo-choiros = 'under svin'. maculata = flekket
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika

Griseøre-artene har alle sine blad som en flat rosett på jorden, som løvetann. Men stenglene er smekrere, ikke så tydelig hule, og oftest grenet. Flekk-grisøre er ganske karakteristisk med sine hele blad.Bladene har ofte rød midtnerve og brune flekker, ru eller snaue med spredt tannet, bølgende kant. Korger 3-5 cm, blomster kraftig gule, korgdekkblad lansettformete, svartgrønne, hårete.

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Kystgrisøre (har buktete og lappet-flikete blad, mens flekk-grisøre har hele blad). Løvetann
Utbredelse Ganske vanlig i sørligste del av Norge.
Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Tove Hafnor Dahl Strengereid juni 2005