Home

Flekkgrisøre

Hypochoeris maculata
Spotted cats-ear
Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Kristin Vigander BU Rødtangen juni 2006- Bladene mangler ofte flekker Foto Kristin Vigander BU Rødtangen juni 2006
 

Flekkgrisøre er rødlistet Nær truet (NT)

Latinsk navn Hypochoeris er et gammelt gresk plantenavn, kommer kanskje av hypo-choiros = 'under svin'. maculata = flekket
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika

Griseøre-artene har alle sine blad som en flat rosett på jorden, som løvetann. Men stenglene er smekrere, ikke så tydelig hule, og oftest grenet. Flekk-grisøre er ganske karakteristisk med sine hele blad.Bladene har ofte rød midtnerve og brune flekker, ru eller snaue med spredt tannet, bølgende kant. Korger 3-5 cm, blomster kraftig gule, korgdekkblad lansettformete, svartgrønne, hårete.

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Kystgrisøre (har buktete og lappet-flikete blad, mens flekk-grisøre har hele blad). Løvetann
Utbredelse Ganske vanlig i sørligste del av Norge.
Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Kristin Vigander Eiker juli 2004 Foto Tove Hafnor Dahl Strengereid juni 2005
 
Foto Krisitn Vigander Spirodden juni 2019 Foto Krisitn Vigander Spirodden juni 2019