Home

Fliksvineblom

  Jacobaea alpina
Alpine ragwort
Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009
 

Fliksvineblom er en fremmed art med lav risiko (LO)

Latinsk navn cordatus = hjerteformet
Familie Asteraceae - Korgplantefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel omtrent snau- Grunnblad eggformet, avrundet eller hjerteformet ved grunnen, av og til med et par små fliker øverst på bladskaftet, tannet til dobbelttannet, snaue oppå, grått håret under. Øvre stengelblad grovt tannet til grunt delt. Mange kurver i halvskjerm. Kurv 25-40 mm bred. Kantkroner tungeformet, tallrike (12-20), gule eller gulrøde, 10-15 mm lange. (Kilde Lid)
Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Inført som prydplante, kommer fra fjell i M-og S-Europa. I Norge bare i Alta.
 
   
Foto Kristin Vigander Alta august 2009