Home

Flòtgras

Sparganium angustifolium
Floating bur-read
 
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007  
 
Latinsk navn  
Familie Typhaceae - dunkjevlefamilien
Karakteristika Stengler tynne og slakke. Blad og støtteblad er lange og smale og flyter på vannet, flate eller med noe hvelvet overside mot midten, tydelig midtnerve på undersiden. 1-3 hannaks tett sammen, et stykke ovenfor det øverste hunnakset. 2-4 hunnaks, det nederste tydelig skaftet. Støtteblad mye lengre enn akssamlingen.
Størrelse 20-100 cm
Utbredelse og voksested  
Andre som ligner