Home

Flytegro

  Luronium natans
Floating water-plantain
Foto Kristin Vigander Fredrikstad sept 05
Roppestaddammen
Foto Kristin Vigander Fredrikstad sept 05 Foto Kristin Vigander Fredrikstad sept 05
  Den virtuelle flora
Latinsk navn natare = svømme
Familie Alismataceae - vassgrofamilien
Karakteristika Opp til meterlang. Vokser i vann med stengler, blad og blomster flytende på overflaten. Undervannsblader linjeformet, flyteblad langskaftet, ellipseformet. Blomster enkeltvis fra bladhjørne. Høyblad kransstilte ved grunnen av blomsterskaftet. Kronblad store og hvite med gul flekk ved grunnen. Fruktblad i en flat, uregelmessig krans.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse På grunt vann i næringsfatte tjern og småsjøer. Sørøstlig. Svært sjelden. Fire steder i Oslo, nyfunnet et sted i Oppegård og en i Larvik. Innplantet og bofast i Fredrikstad.