Home

Føllblom

  Scorzoneroide autumnalis
Autumn hawkbit
Foto Kristin Vigander Jar august 2004   Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012

   
Latinsk navn leonton = løvetann, autumnalis = høst
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika

Stengel snau med få grener og 2-7 korger på spredt skjellete skaft. Blad dypt flikete, vanligvis snaue. Stengel snau med få grener og 2-7 korger på spredt skjellet skaft.

Størrelse 10-40 cm.
Andre som ligner Løvetann, sveve
Utbredelse Vanlig på åpen, frisk jord. Veikanter, beitemark, gårdsbruk, strender.
 
Foto Kristin Vigander OP Besstrond august 2012 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017