Home

Engforglemmegei - Engminneblom

Myosotis scorpioides
Water Forget-me-not
Foto Kristin Vigander Jar juni 2001 Foto Kristin Vigander Jar juli 2002 Foto Kristin Vigander Jar mai 2007
  Dette er antakelig skogforglemmegei
Latinsk navn Myosotis = musøre
Familie Rubladfamilien
Karakteristika Flerårig med krypende jordstengel og underjordsrenninger. Stengel småhåret, nederst enten snau (glatt) eller med hår som vender oppover. Nedre blad har tiltrykte, fremrettete hår på undersiden. Krone 6-9 mm
Forvekslingsarter Skogforglemmegei
Voksested og utbredelse