Home

Fôrvikke

Vicia sativa ssp. sativa
Common Vetch
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009

Underart av åkervikke Vicia sativa

Fôrvikke er en fremmed art, ikke risikovurdert (NK) 2022

Latinsk navn  
Familie Fabaceae - Ertefamilien
Karakteristika Ettårig- Stengel dunhåret, 3-8 par småblad. Klengetråd oftest forgrenet. Øreblad tannet, ofte med svart flekk. Oftest 1-2 blomster sammen, nesten sittende.
Voksested Innført forplante, ikke bufast. Spredte funn på Østlandet.
   
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009