Home

Frømelde

Chenopodium polyspermum
Many-seeded goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05

Frømelde er en fremmed art med potensielt høy risiko (PH) 2022

Latinsk navn
Familie Meldefamilien
Karakteristika Stengel liggende eller opprett, ofte noe rødfarget. Blad snaue, tynne, hele og butte, ofte noe rødfarget. Blomster i grisne kvaster fra bladhjørnene, og ofte også i toppen. Blomsterblad spriker ut fra frukten. Frø blankt brune eller svarte.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse Innført ugras i byer og langsmed veier.
 
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021