Home

Frømelde

Chenopodium polyspermum
Many-seeded goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05
Mer informasjon i Den virtuelle flora
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Meldefamilien
Karakteristika Stengel liggende eller opprett, ofte noe rødfarget. Blad snaue, tynne, hele og butte, ofte noe rødfarget. Blomster i grisne kvaster fra bladhjørnene, og ofte også i toppen. Blomsterblad spriker ut fra frukten. Frø blankt brune eller svarte.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse Innført ugras i byer og langsmed veier.
   
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006