Home

Froskebitt

Hydrocharis morsus-ranae
Frogbit
 
Foto Kristin Vigander Jarseng aug 2005 Foto Kristin Vigander Jarseng aug 2005  

Froskebitt er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn Hydor = vann (latin), charis = glede
Familie Hydrocharitaceae - froskebitfamilien
Karakteristika Flerårig vassplante. Særbu. Blomster 3-tallige med oversittende blomsterdekke, sitter innenfor en hylse av 1-2 støtteblad. Frittflytende vannplante. Stengel kort med rosettera v nyreformete, skaftet flyteblad og røtter nede i vannet. Blad glinsende grønne på oversiden, røde på undersiden. Hannblomster oftest 3 sammen innenfor en skaftet hylse. Insektpollinering, vann- og fuglespredning.
Størrelse
Utbredelse og voksested Grunt, ofte næringsrikt vann. Svært sjelden. Skien bufast fra 1986. Innført og forvillet i Fredrikstad og Moss fra 1980-tallet.
Andre som ligner

 

 
Foto Kristin Vigander Jarseng august 2005 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014