Home

Frynsestarr

  Carex paupercula
Tall bog-sedge
Sumpstarr
Frynse-Star
Riippasara
Keldustör

Foto Kristin Vigander NO Steigen juni 2006    
   
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Matter med korte, krypende jordstengler. Røtter rustbrunt filthåret. Blad grågrønne eller brungrønne, flate, 2-4 mm brede, ofte omtrent jevnlange med strået. Akssamling av 1 (sjelden 2) hannaks som kan ha hunnblomster i toppen, og som da ligner på de andre aksene, på slakt skaft, - og 2-4 hunnaks, ofte med noen få hannblomster ved grunnen, hengende på lange tynne skaft.

Størrelse  
Utbredelse Myrkanter og myrlendt skog.
 
Foto Kristin Vigander Vindfjell aug 05
(kan muligens være dystarr)
Foto Kristin Vigander NO Steigen juni 2006 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017