Gåsefot

Home Asperugo procumbens
Madwort
Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy, Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy, Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy, Hvaler mai 2009
 

Gåsefot er en rødlistet art som er sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn  
Familie Boraginaceae - rubladfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengel liggende med nedvendte brodder. Blad lansettformet, de nedre motsatte eller av og til kransstilte. Blomster enkeltvis eller parvis i hjørne av store støtteblad. Beger delt nesten til grunnen, begerfliker store og bladformet, tannet, danner etterhvert en toleppet, flat og grovpigget hylse rundt smånøttene. Krone liten, blå eller blåfiolett.
Størrelse 20-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Trolig innført ugras på gårdstun, i åker, skrotemark. Funnet i det meste av landet, men ikke vanlig noe sted, mer sjelden nå enn tidligere.
 
 
Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy, Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy, Hvaler mai 2009