Home

Geitsvingel

  Festuca vivipara
Viviparus sheep's-fescue
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Sundvolden
  Den virtuelle flora
Latinsk navn vivipara av vivus = levende og parire = føde
Familie Poaceae = gressfamilien
Karakteristika

Oftest mørk fiolett topp. Nedre blomster i hvert småaks kan ha pollenbærere og inneragner med brodd.
3 underarter: ssp. vivipara = vanlig geitsvingel, ssp.glabra = polargeitsvingel, ssp. hirsuta = håret geitsvingel.

Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Sauesvingel, men geitesvingel har vivipar (Når nye planter vokser fram på morplanten; ved ekte vivipari spirer frøene på morplanten; ved uekte vivipari dannes yngleknopper)
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006