Home

Geitved

  Rhamnus cartharica
Buckthorn
Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006. Hunnblomst Hunnblomst Hannblomst
   
Latinsk navn kathairein (gresk) = ren, rengjøre. Kommer av plantens tradisjon som medisinplante
Familie Rhamnaceae - Trollheggfamilien
Karakteristika

Busk eller lite tre. Blad og kvister motsatte. Vinterknopper dekket av knoppskjell. Lysegrå langskudd som ofte ender i en vedtorn, knudrete kortskudd som ender i en knopp. I barken hvite trevler som minner om geiteragg. Blad sagtannet. Særbu. Blomster grønne, 4-talloge, i tett skjermformet kvast. Frukt først grønn, tilslutt svart.

Størrelse 2-4 m
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Hovedøya september 05 Foto Kristin Vigander TE Brevik mai 2005 Foto Kristin Vigander OS Bygdø mars 2007
 
 
Foto Kristin Vigander VE Sandøya (Tjøme) juni 2013 Foto Kristin Vigander Ekeberg mars 2019