Home

Giftbær

  Nicandra physalodes
Apple-of Peru
Foto Kristin Vigander, Øra Fredrikstad sept 05 Foto Kristin Vigander, Øra Fredrikstad sept 05 Foto Kristin Vigander, Øra Fredrikstad sept 05
 

Giftbær er en fremmed art uten kjent risiko (NK) 2022

  Meget giftig
Latinsk navn  
Familie

Solanaceae - søtvierfamilien

Karakteristika

Ettårig. Blad eggformet med grove tenner eller små lapper i kanten og 3-4 par sidenerver. Blomster enkeltstående, nikkende. Beger oppblåst. Begerblad bare sammenvokst ved grunnen. Krone lyseblå og klokkeformet. Bær brunt, dekket av begeret.

Størrelse 20-80 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Innført i nyere tid som prydplante, men oftere som kraftfor, som åker- og hageugras og på skrotemark.
 
Foto Eystein Ness Foto Eystein Ness Foto Eystein Ness