Home

Gjeldkarve

  Pimpinella saxifraga
Burnet-saxifrage
Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Pimpinella er et middelaldersk kunst-ord, som ble brukt om forskjellige planter. saxi-fraga = stenbrytende, refererer til at planten er brukt mot blæresten, er urindrivende.
Familie Apiaceae- Skjermplantefamilien
Karakteristika Inntil halvmeterhøy, flerårig urt med kort, loddrett rotstokk og seig, stripet, grenete stengel. Rosettbladene enkelt til 2-3 dobbelt finnete, de visne restene av dem blir sittende i flere år. Stenglebladene sterkere oppdelt enn rosettbladene. Svøp mangler. Blomster hvite - rosa.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Vanlig på tørr, åpen jord.
 
Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Nedre blad 3-4 cm brede