Home

Gjeldkarve

  Pimpinella saxifraga
Burnet-saxifrage
Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003
   
Latinsk navn Pimpinella er et middelaldersk kunst-ord, som ble brukt om forskjellige planter. saxi-fraga = stenbrytende, refererer til at planten er brukt mot blæresten, er urindrivende.
Familie Apiaceae- Skjermplantefamilien
Karakteristika Inntil halvmeterhøy, flerårig urt med kort, loddrett rotstokk og seig, stripet, grenete stengel. Rosettbladene enkelt til 2-3 dobbelt finnete, de visne restene av dem blir sittende i flere år. Stenglebladene sterkere oppdelt enn rosettbladene. Svøp mangler. Blomster hvite - rosa.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Vanlig på tørr, åpen jord.
 
Foto Kristin Vigander Kilebygd Telemark juli 2003 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Nedre blad 3-4 cm brede