Home

Gjetertaske

  Capsella bursa-pastoris
Shepherd's-purse
Foto Kristin Vigander Kongsberg 29.mai 2004 Foto Kristin Vigander Bygdø 11.mai 2006 Foto Kristin Vigander Bygdø 11.mai 2006
Latinsk navn  
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

Snau, spredt håret eller stjernehåret. Rosettblad vanligvis parflikete, mørkegrønne. Stengelblad hele med pilformet stengelomsluttende grunn. Kronblad 2 mm, hvite. Skulpe meget karakteristisk 3-kantet, ca 7*5 mm, med 0.5 mm lang griffel.

Størrelse 5-40 cm
Utbredelse  
 
  Foto Kristin Vigander Menorca april 2017 Foto Kristin Vigander Menorca april 2017