Home

Snau bergskrinneblom

  Arabis wahlenbergii
rockcress
Kal lundtrav
Glat Kalkkarse
Jäykkäpitkäpalko
Foto Kristin Vigander TE Langøya juni 2007 Foto Kristin Vigander TE Langøya juni 2007 Foto Kristin Vigander TE Langøya juni 2007

Snau bergskrinneblom er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn Arabis skal komme av Arabia. Opprinnelsen til navnet sies å være en sennep som kom fra Arabia, og som feilaktig er tilskrevet denne slekt. hirsuta = håret. glabra=glatt
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

Bergskrinneblom er den største av skrinneblom-artene. Etter blomstringen strekker den seg og kan da bli bortmot 40 cm høy. Med den lange klasen av tiltrykte skulper minner den nesten litt om tårnurt.Flerårig, kort stivhåret urt med rikt bladet stengel, egg-lansettformete blad med hjerteformet grunn, sittende eller pilformet stengelomfattende. Hvite, 4-talls blomster i klaser, kronblad 4-6 mm lange. Tettsittende, opprette skulper, 15-35 lange og med tydelig midtnerve. Formrik art med flere småarter.

Høyde 10-50 cm
Andre som ligner Bergskrinneblom
Utbredelse Tørre varme baserike berg nær sjøen. Nokså vanlig fra Fredrikstad og Bamble nord til Oslo
 
   
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2019