Home

Glattmarikåpe

  Alchemilla glabra
glattmarikåpe glattmarikåpe glattmarikåpe
Foto Kristin Vigander Sem, Asker juni 2023 Foto Kristin Vigander Sem, Asker juni 2023 Foto Kristin Vigander Sem, Asker juni 2023
 

Glattmarikåpe, informasjon fra Islands flora :

Latinsk navn Alchemilla eg. arabisk ord, alchymi = gullmakeri
Familie Rosefamilien
Karakteristika

Liggende hår på nederste del av stengelen, på bladskaftet (men kan også være snau her), men ikke opp til der bladskaftet går over i platen (dette skiller planten fra de fleste andre marikåper)., og på den aller ytterste del av nervene på bladundersiden. Blad store, nyreformet i omkrets, noe fettete, med bred åpning. Bladlapper trekantet, med 13-15 brede tenner, den ytterste på bladlappen er ofte kort og liten og innknipen ved grynnen. Blomsterstand stor og åpen.

Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Voksested

Høystaudeskog, skogkanter, bekkekanter, grøfter - på noe næringsrik jord.

 
glattmarikåpe glattmarikåpe  
Glattmarikåpe har hårdusk helt ytterst på nerven, men er forøvrig glatt Foto Kristin Vigander Sem, Asker juni 2023