Home

Grådodre

Alyssum alyssoides
Small alison
Foto Kristin Vigander Bygdø 27.mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø 27.mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø 27.mai 2005
Trolig innført med gressfrø fra 1850-tallet, naturalisert
Fremmed art, ingen kjent risiko
Latinsk navn
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Ettårig . Stengel ugrenet eller fågrenet.Tett, grått tiltrykt stjernehåret oppi blomsterstanden. Blad smale, hele. Blomsterstand ugrenet. Kronblad smale, blekgule. Begerblad sitter på lenge. Skulpe 3-4 mm bred, flat og sirkelrund, skillevegg på langs, tydelig midtnerve på hver skulpeside og tydelig griffel.(Kilde: Lid-Lid)
Størrelse 5-20 cm.
Andre som ligner
Utbredelse Tørt berg med grunn jord og tørrbakke, mest på baserik grunn, noen ganger som ugress. Spredt i lavlandet på Østlandet fra Fredrikstad og Risør nord til Lillehammer og Gran. Kristiansand.
Foto Kristin Vigander Bygdø 10.mai 2006 Fruktstand Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Anders Often Fåle Ås juli 2006
Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009