Home

Gråøyentrøst

Euphrasia nemorosa
Common eyebright
Foto Kristin Vigander Hole august 2004 Foto Kristin Vigander Hole august 2004 Foto Kristin Vigander Hole august 2004
Øyentrøst er små, uanselige planter. Finnes i mange varianter og mellomformer mellom artene.
Latinsk navn Euphrasia = velbefinnende
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika 5-flere ledd-deler under nederste blomst. Blad forholdsvis brede med tverr grunn og spisse tenner, tett med lange hår. Krone hvit, iblant med lilla overleppe, liten, 5-7 mm lang.
Utbredelse Vanlig på frisk, åpen jord.
 
Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016