Home

Granstarr

  Carex globularis
 
Foto Anders Often Ås mai 2006 Foto Anders Often Ås mai 2006  
   
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Løse tuer eller grisne matter med tynne, krypende jordstengler. Blad smale, lysegrønne eller grågrønne, noe krøllet, 1-2 mm brede, blir rødbrune om høsten. Strå tynne og glatte, nederst med purpurrøde slirer utenbladplate. Akssamling av ett kort, toppstilt hannaks, og oftest to, godt skilte små og omtrent runde hunnaks, det nederste med et støtteblad mye lengre enn akset. Dekkskjell mørkebrune, butte, hinnekantet og med lysere nerve.
Størrelse 15-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Skogsmyr, myrkanter og myrlendt barskog, mest på tuer, basefattig grunn. Nokså vanlig på Østlandet.