Home

Gravbergknapp

Sedum spurium
Caucsian-stonecrop
Foto Kristin Vigander Jar september 03 Foto Kristin Vigander Jar september 03 Foto Kristin Vigander Øverland juli 2008
Latinsk navn
Familie Bergknappfamilien
Karakteristika I mattelignende bestander med krypende, rotslagende stengler, og korte, tette bladskudd. Blad flate, 1,5-2,5 cm, på korte skaft. Eggrunde-ruteformete med tagger mot spissen. Blomster i nokså tette samlinger, 5-tallige lyserøde, 20-25 cm brede.
Størrelse 7-15 cm
Andre som ligner
Utbredelse

Vanlig forvillet. Steinmurer, hellemark, skrenter.