Home

Griseblad

  Scorzonera humilis
Viper's-grass
Foto Kristin Vigander Sverige Hamburgø mai 2008 Foto Kristin Vigander Sverige Hamburgø mai 2008 Foto Kristin Vigander Sverige Hamburgø mai 2008

Griseblad er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika Svart jordstengel. Stengel oftest ugrenet. Rosett med brede blad. Skaft med små, linjeformete blad og oftest bare en kurv på hvert skaft. Kurvdekkblad hvitt filthåret. De ytre smale og spisse, de indre butte.
Størrelse 20-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Skogkanter, fuktig slåtteeng og beitemark. Sørlig.
 
Foto Kristin Vigander Sverige Hamburgø mai 2008 Foto Kristin Vigander Sverige Bölarp naturreservat juni 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Bölarp juni 2013