Home

Grisnestarr

  Carex distans
Distant sedge
Foto Kristin Vigander Kragerø september 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø september 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007
 
GRUPPE 5 SEKSJON SPIROSTACHYAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer med lysebrune slirer. Blad grågrønne, flate, 2-5 mm brede, korte og stive. Strå rette og glatte. Akssamling av ett skaftet hannaks og 2-3 avlange, langt skilte hunnaks, det ene ofte langt nede på strået. Nederste støtteblad oftest kortere enn akssamlingen. Dekkskjell blekbrune med grønn nerve, ofte broddspisse. Fruktgjemme 4-5 mm langt, matt grønt med tydelige sidenerver, smalner brått i et kort, rutt og kløvd nebb.
Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Strandeng, sjelden i baserik eng nær sjøen. Spredd til nokså vanlig i ytre kyststrøk fra Halden og Fredrikstad og Tjøme til Hordaland
 
Foto Kristin Vigander Hvaler juni 2007 Foto Kristin Vigander Kragerø september 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø september 2006