Home

Groblad

  Plantago major ssp. major
Greater Plantain

Foto Kristin Vigander Jar august 2003

Foto Kristin Vigander Jar august 2003
Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2004
 
Latinsk navn Plantago er et gammelt plantenavn, major = stor
Familie Kjempefamilien
Karakteristika Blomsterstand i aks. Stengel opprett med tett aks. Blad mørkegrønne, snaue med hel kant, 5-9 nerver og avrundet grunn. Kapsel med 6-10 frø.
Størrelse 10-15 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig til Troms, sjelden i Finnmark
 
 
Foto Kristin Vigander Skien juni 2011 Foto Kristin Vigander Lombardia, Italia juli 2017