Home

Grøftesoleie

  Ranunculus flammula
Lesser spearwort

Foto Kristin Vigander Nalum juli 05

  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Soleiefamilien
Karakteristika Flerårig. Snau eller med enkelte hår. Stengel knebøyd, liggende eller opprett, rotslår i de nedre leddene på våte steder. Blad smalt avlange, lansettformet eller eggformet, hele, - eller de nedre ofte litt tannet. Blomster langskaftet med riflete skaft, gul, 1-2 cm bred. Smånøtter 1-1.5 mm lange, med kort rett nebb.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Grøfter, vannkanter, små tjern, vassfylte groper i strandberg, - oftest på vasefattig men stundom nitrogenrik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006