Home

Grøftesoleie

  Ranunculus flammula
Lesser spearwort

Foto Kristin Vigander Nalum juli 05

   
Latinsk navn  
Familie Soleiefamilien
Karakteristika Flerårig. Snau eller med enkelte hår. Stengel knebøyd, liggende eller opprett, rotslår i de nedre leddene på våte steder. Blad smalt avlange, lansettformet eller eggformet, hele, - eller de nedre ofte litt tannet. Blomster langskaftet med riflete skaft, gul, 1-2 cm bred. Smånøtter 1-1.5 mm lange, med kort rett nebb.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Grøfter, vannkanter, små tjern, vassfylte groper i strandberg, - oftest på vasefattig men stundom nitrogenrik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006