Home

Grønlandssstarr

Carex scirpoidea
Foto Kristin Vigander Tromsø botaniske hage juli 2013 Foto Kristin Vigander Tromsø botaniske hage juli 2013 Foto Kristin Vigander Tromsø botaniske hage juli 2013

Grønlandsstarr er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022


GRUPPE 1 Seksjon Scirpinae
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner

 

Utbredelse