Home

Grønnburkne

Asplenium viride
Green spleenwort
Foto Kristin Vigander Asker 1.juni 2005   Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008
  Den virtuelle flora
Familie Småburknefamilien
Karakteristika Jordstengel med skjell uten midtnerve. Oversiden av bladskaftet har dyp renne og tydelige grønne vingekanter. Blad en gang finnet, tynne og lysegrønne med tydelig tannete finner, overvintrer av og til.
Størrelse
Andre som ligner Svartburkne
Utbredelse Spredd i det meste av landet, men sjelden eller mangler i Sør-Hedmark, rundt ytre Oslofjorden, og i kyststrøk mellom Telemark og Kvinesdal.
 
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004