Home

Grønn busthirse

  Setaria viridis
Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009
Latinsk navn

Grønn busthirse er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Blad lysegrønne eller litt rødfiolette, snaue oppå. Blomsterstand 1-3 cm bred, ofte litt oppdelt ved grunnen. Midtakse i blomsterstanden med både lange og korte hår øverst. 1-3 børster ved hvert småaks. Øvre ytteragn omtrent jevnlang med småakset.
Størrelse 15-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Innført. Naturalisert på tørrbakke og berg.
 
   
Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009