Home

Grønnvier

  Salix phylicifolia
Tea-leaved willow
 
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
 
 
Latinsk navn  
Familie Salicaceae-vierfamilien
Karakteristika Små til store busker. Årskvister snaue, blankt rødbrune. Vinterknopper smale, spisse, mørkebrune. Blad som oftest omvendt eggformet, stive og snaue med runde tenner, utne tenner ved bladspissne. Blad blankt grønne oppå, blekt grågrønne under og helt ut i spissen, svarter lite eller ingenting når de tørker. Blomstrer før løvsprett. Aks opprette, kortskaftet med små blad på skaftet. Dekkskjell butte, lyse nederst og svartbrune øverst, med lange rette hår.
Størrelse 1-4 m
Andre som ligner
Utbredelse Sumpskog, myr og myrkanter. vannkanter, lite basekrevende. Vanlig i lavlandet nordpå og i snaufjellet.