Home

Grov nattfiol

Platanthera chlorantha
Greater Butterfly-orchid
Foto Kristin Vigander TE Kilebygda juli 03 Foto Kristin Vigander BU Landfalltjerne juni 2010 Foto Kristin Vigander TE Kilebygda juli 03
 
Latinsk navn plathys = bred, chloranta av chloros = gulgrønn og anthera = støvbærer, sikter til at polliniene spriker fra hverandre.
Familie Orkidefamilien
Karakteristika Flerårig. Rotnknoller håndformig oppdelt. Stengel kantet med to grunnstilte, stilkete, ovale blad. De øvrige stengelblad ganske små, smalt lansettformete, sittende. Blomstene grønnlig hvite, de tre øvre blomsterdekkblad danner en hette over griffelsøylen. Leppen lang, tvert avskåret, med opptil 3 cm lang honningspore.
Størrelse 15-60 cm
Andre som ligner Nattfiol, men kraftigere med grønnlige blomster. Pollinier langt fra hverandre nederst, oppe mer samlet. Spore litt tykkere ved spissen.
Utbredelse Ganske vanlig på frisk, næringsrik jord.

Bestøves av nattsommerfugler.

 

Foto Kristin Vigander TE juni 2008 Foto: Norman Hagen Foto Kristin Vigander Asiago Italia juli 2004
 
Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014