Home

Gullrublom

Draba alpina

Alpine whitlowgrass
Gulldraba
Alpedraba
Kultakynsimö

 

 

Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2008 Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2008

Gullrublom er rødlistet som sårbar (VU) 2022

 

Artsbestemmelsen noe usikker, men behåringen på stilken tyder på at det er riktig art (kommentert av Jan Wesenberg og Kåre Homble).
Funnet på Dovrefjell, der finnes også bleikrublom og hybrider mellom alpina og oxycarpa.

Latinsk navn Draba = Av gresk drabe, skarp eller besk, brennende.
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika

Blad med grenete hår. Stengel bladløs, med grenete hår eller med korte, enkle hår. Begerblad smale, noe rødfarget. Kronblad dypt gule, nokså smale, overlapper ikke hverandre, står på skrå oppover (kronen halvåpen). Fruktstand lang og klaseformet, med sprikende grener. Skulpe elliptisk, snau eller grissent håret. Frø brune

Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Bleikrublom
Voksested Snøleie, flytjord
Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2008 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009

 
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012