Home

Gulmjelt

  Astragalus frigidus
 
Foto Krisitn Vigander Folldal juli 2008 Foto Krisitn Vigander Folldal juli 2008 Foto Krisitn Vigander TR Skibotndalen august 2015
 
Latinsk navn frigere = kulde. Navnet henspeiler på at planten vokser i fjelltraktene
Familie Fabaceae - ertefamilien
Karakteristika

Stengel grov, stiv, opprett, med brede, bleke skjellblad nederst. 4-8 par brede småblad, småhåret på undersiden. Øreblad brede. Begertenner korte. Krone lysegul.

Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Smellemjelt
Voksested Fuktig eng, vierkjerr, rik hei i fjellet, bekke- og elvekanter. Nokså vanlig.
 
   
Foto Jan Ole Olsen