Home

Gul nøkkerose

  Nuphar lutea
Yellow water-lily
Foto Kristin Vigander Mjøndalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Mjøndalen juli 2005 Foto Kristin Vigander AK Holmen juni 2004
   
Latinsk navn lutea = gul
Familie Nymphaeaceae - Nøkkerosefamilien
Karakteristika

Blad store, opptil 40 cm lange. Bladskaft runde i tverrsnitt. Pollenknapp 3 ganger så lang som bred. Arrskive nedbøyd på midten. Frukt omtrent kulerund.

Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Tjern og sjøer, både næringsfattige og næringsrike vann. Nokså vanlig
 
Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander Hallevannet august 2006 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014