Home

Gytjeblærerot

  Utricularia intermedia
Intermediate Bladderwort
Dybläddra
Storlæbet Blærerod
Rimpivesiherne
Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012. Knopp. Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012
 

 

Latinsk navn  
Familie

Lentibulariaceae - Blærerotfamilien

Karakteristika

Flerårig ferskvannsplante, flyter fritt nede i vannet uten røtter. Adskilte grener med smalflikete blæreblad og mere bredflikete blæreløse blad. På de blæreløse bladene er flikene butte eller kort tilspisset, tydelig flate, har tydelig midtnerve og 6-8 broddtenner på hver side. Krone grønngule til lysegule blomster med brune striper.

Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Myrhull. På gytje i vannkanter og i grunt vann. Både næringsrikt og næringsfattig. Nokså vanlig på Østlandet.
 
  Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012