Home

Hårsveve

Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)
Mouse-ear-hawkweed
Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004 Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004 Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004
 
Latinsk navn hierax = høk
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika

Flerårig urt med overjordiske utløpere med få og fjernstilte blad. Stengel opprett, bladløs eller med få skjellaktige blad, har en endestilt kurv. Grunnstilte blad smalt eggeformete, helrandete og med lange hår på oversiden, gråfiltet under. Taklagte kurvdekkblad, gråfiltete. Fruktene med hvit fnokk.

Størrelse 5-25 cm høy
Andre som ligner Mattesveve
Utbredelse Tørr bakke, hei, lyse furuskoger. Vanlig til Nordland.
Foto Tove Hafnor Dahl Kalvehageneset mai 2007 Foto Kristin Vigander Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Foto Kristin Vigander Sveits Riederalp juli 2010 Foto Kristin Vigander Koster juni 2013 Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019