Home

Hagtorn

Crataegus monogyna
Hawthorn
Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006 Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006 Foto Kristin Vigander Hovedøya september 2005
 
Familie Rosaceae- Rosefamilien
Karakteristika

Stor busk eller lite tre. Blad trefliket og fåtannet med brede, åpne skar mellom flikene. Øreblad lansettformet til sylformet, hele eller med noen få, korte tenner. Begerfliker korte og nedbøyde. En griffel. Frukt rødbrun med en sten.

Størrelse 2-5 m
Andre som ligner
Utbredelse Skogkanter, tørrbakke og berg. Ringsaker, spredd i kyst- og dalstrøk fra Oslo og Ringerike til Flekkefjord. Sjelden videre til Sunndal.
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander København august 2016