Home

Halvkulerublom

Draba subcapitata

Raggdraba
Trommeskinds-Draba

Foto Kristin Vigander Svalbard Diabasodden juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Diabasodden juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Diabasodden juli 2013

Halvkulerublom er på rødlisten som kristisk truet (CR). (På Svalbard NT) 2022

Latinsk navn
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Danner små, tette halvkuleformete puter. Grenete og ugrenete hår. Bladene er smale og helrandete, og har en tydelig midtnerve som blir sittende på stengelen etter at bladet forøvrig er ødelagt. Stengelen er bladløs, og er kort og hårete. Blomstene er hvite og små med korte kronblad, som er litt lengre enn begeret. Skulpene er eggformete og glatte, og samlet i toppen av stengelen.
Størrelse 2-4 cm høy
Utbredelse Tørr grusrabb, sprekker i stener. Nordlig fjellplante. Ganske vanlig på Svalbard.
   
Foto Kristin Vigander Svalbard Diabasodden juli 2013