Home

Håndmarinøkkel

Botrychium lanceolatum

Topplåsbräken
Fliget Månerude
Suikeanoidanlukko

Foto Kristin Vigander Lundøya Steigen
juli 2006

Foto Kristin Vigander Lundøya Steigen
juli 2006
Foto Kristin Vigander Lundøya Steigen
juli 2006

Håndmarinøkkel er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Familie

Ophioglossaceae - Ormetungefamilien

Karakteristika

Vegetativ del gulgrønn, kortskaftet og trekantet. Fliker smale og veldig innskårne, overlapper ikke hverandre, blir mindre oppover. Sporangiedel ofte smal og med korte eller lange greiner.

Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner Marinøkkel, Fjellmarinøkkel
Utbredelse Sjelden i fjell og åstrakter
Foto Kristin Vigander Lundøya Steigen
juli 2006
Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012 Foto Kristin Vigander Lom juni 2018
   

Fra Islands flora (Hørdur Kristinsson)