Haremat

Home Lapsana communis
Nipplewort
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Skien september 05
 
Latinsk navn communis = allmen
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Ettårig. Stengel håret nede, snau oppe, øvre halvdelen grenet. Blad tynne og lysegrønne, de nedre delte med stor endeflik, de øvre buktannet eller hele. Korgdekkblad i to lag, oftest snaue, de ytre få og skjellformet.Hver korg har 8-15 blomster. Kroner lysegule.
Størrelse 30-120 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig i lavlandet og dalfører nord til NO Meløy og Fauske. Skogkanter, kratt og rasmark

Foto Kristin Vigander Isi september 05