Home

Harerug

  Bistorta vivipara
Alpine bistort
Ormrot
Topspirende pileurt
Nurmitatar
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007
   
Navn Bistorta er sammensatt av latin bis = to ganger, og tortus = vridd, som henspiller på den buktede, vridde jordstengelen. Vivibpara= som føder levende unger.
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Stengel stivt opprett. 1-3 blad ved grunnen, oppå mørkegrønne, under sølvgrå.
Harerug har en tykk vridd jordstengel. Bladene er smale og avlange, og har innrullet kant. De hvite eller rosa blomstene sitter øverst på 2-10 cm lange aks. Nederst på aksene er blomstene erstattet med perleformete yngleknopper som kan være brune eller rødlilla. Mild lukt. Yngleknoppene har en litt nøtteaktig smak.
Voksested På frisk og fuktig jord, på beitemark, i veikanter, hei, bekkekanter, strender og snøleier.
Utbredelse Vanlig i hele landet, regnes gjerne som fjellplante, men finnes også i store mengder i lavlandet.
Svalbard: En av de vanligste plantene på Svalbard
Innholdsstoffer Bladene er rike på C-vitamin. Rotknollene og yngleknoppene er energirike, med høyt innhold av karbohydrater. Relativt høyt proteininnhold.
Spiselighet og bruk Blader og jordstengel kan brukes rå i salat eller kokes som grønnsak. Yngleknoppene kan brukes som garnityr.
Forvekslingsarter Ingen
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007
 
Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013