Home

Hartmansstarr

  Carex hartmaniiHartmans star

Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008
 
GRUPPE 4 SEKSJON Racemosae
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Grisne tuer eller matter. Blad mørkegrønne, flate. Strå opprette, litt slakke, med lysebrune slirer. Akssamling av 4-5 sylindriske aks. Toppaks 15-35 mm langt og 4-6 mm bredt, med få hannblomster ved grunnen. Nederste støtteblad når som regel ikke over akssamlingen. Dekkskjell rette og mørkebrune med lysmidtnerve, ikke papilløse, ender i en kort brodd, selve dekkskjellet jevnlangt med fruktgjemmet. Fruktgjemme 2-3 mm langt, fint papilløst, tydelig nervet, med en svært kort, utrandet nebb. (Kilde Lid-Lid)

Størrelse  
Utbredelse Grunn myr, berg med sigevann og indre deler av strandeng, baserik grunn. Sørøstlig.
 
 
Foto Anders Often Nesodden juni 2006 Foto Anders Often Nesodden juni 2006