Home

Havreddik

Raphanus raphanistrum ssp. landra
Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021
Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021 Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021

Havreddik er en fremmed art som ikke er vurdert (NR)

Havreddik er en underart av åkerreddik

Latinsk navn
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika

Nedre blad delt med stor endeflik. Øvre blad hele. Stengel, blad og begerblad har stive hår. Kronblad store blekgule. Leddskulpe perlesnorformet med ringmerke ovenfor grunnen (skile mellom en nedre steril og en øvre fertil del). Nebb langt og tynt.

Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Hjemlig, men nyinnkommet.
 
 
Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021 Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021