Havsivaks

Home Bolboschoenus maritimus
Sea club-rush
Strand-kogleaks
Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006 Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006 Foto Kristin Vigander Soppekilen august 2006
 
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Vide matter. Jordstengel med knoller. Strå trekantet, med blad. Blad lange, lysegrønne og flate. Tett samling av flere, 1-4 cm lange rustbrune aks, sittende eller flere sammen på korte skaft. Ett eller noen få store, flate støtteblad som når over akssamlingen. Dekkskjell kløvd med en 1-3 mm lang brodd i sprekken. Opp til 6 børster med nedvendte tagger. 3 pollenbærere og 2(-3) arr. Nøtt ofte linseformet.
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner Kan neppe forveksles med andre arter.
Utbredelse Strandeng og strandsump, brakkvann. Sjelden i ferskvann.
 
Foto Kristin Vigander Hvaler 17.juni 2007 Foto Kristin Vigander Sverige Nord Koster juni 2013