Home

Heistarr

  Carex binervis

 
Foto Tove Hafnor Dahl Vigeland august 2007 Foto Tove Hafnor Dahl Vigeland august 2007  
 

Heistarr er rødlistet som Nær Truet (NT) 2022

  GRUPPE 5 SEKSJON SPIROSTACHYAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Grisne tuer eller matter, grove, korte jordstengler med brune slirer. Blad stive og bøyde, mørkegrønne, 3-6 mm brede, omtrent halvparten så lange som strået. Strå rette, glatte nederst, noenganger ru øverst. Akssamling av ett hannaks og 2-4 langt skilte, avlange eller sylindriske hunnaks, det nedre langskaftet og ofte hengende. Støtteblad smale med lange slirer, lengre enn aksene, men kortere enn akssamlingen. Dekkskjell mørkt rødbrune, broddspisse, med grønn nerve.

Størrelse 40-150 cm
Utbredelse  
 
 
Foto Tove Hafnor Dahl Vigeland august 2007 Foto Norman Hagen Lyngør september 2007