Home

Hinnebregne

Hymenophyllum peltatum
Wilsons filmy fern
Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012
Latinsk navn
Familie Hymenophyllaceae - hinnebregnefamilien
Karakteristika Vokser i tette flak. Stengler tynne og krypende. Blad med gaffeldelte finner, mørkegrønne og gjennomskinnelige med bare ett cellelag, visner i tørke. Sori sitter i kanten av finnene og er dekket av to bladfliker som en kapsel.
Størrelse 5-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse