Home

Hjertekongslys

Verbascum phlomoides
mullein
   
Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2004    

Hjertekongslys er en fremmed art som er vurdert med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn
Familie Scrophulariaceae - brunrotfamilien (tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika  
Utbredelse Egentlig ikke hjemmehørende i Norge, men dyrkes som prydplante. Finnes på avfallsplasser i Halden,Oslo og Bergen