Home

Hjertetjernaks (Hjertejønnaks)

Potamogeton perfoliatus
Perfoliate Pondweed
Ålnate
Hjertebladet Vandaks
Ahvenvita
Hjartanykra
Foto Kristin Vigander Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander Sørfold juli 2007
 
Latinsk navn
Familie Potamogetonaceae - Tjønnaksfamilien
Karakteristika

Stengel grenet, tettbladet. Bare undervannsblad, hjerteformet til avlangt eggformet, litt krusete og mørkegrønne. Grunnen går rundt stengelen. Aksskaft kort og bøyd, ofte flere sammen.

Størrelse 0.5-2.5 m
Andre som ligner
Utbredelse Grunt og dypt vann, ofte noe næringsrikt