Home

Hodestarr

  Carex capitata
Capitate sedge
Huvudstarr
Hoved-Star
Nuppisara

Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander OP Besstrond august 2012
  GRUPPE 1 SEKSJON CAPITULIGERAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Tette tuer. Blad grågrønne, trådformet. Aks lyst brungrønt, 6-9 mm langt, med noen få hannblomster i toppen. Dekkskjell lysebrune, dekker ikke fruktgjemmene. Fruktgjemme 3-3.5 mm langt, smalt eggeformet, helt glatt.

Størrelse 10-35 cm
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander OP Besstrond august 2012 Foto Kristin Vigander OP Besstrond august 2012 Foto Kristin Vigander Tromsø Fløya august 2013
 
   
Foto Krisitn Vigander Jämtland juni 2016