Home

Hønsehirse

  Echinochloa crus-galli
Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander Øra september 2005
 

Hønsehirse er en fremmed art med potensielt høy risiko (PH) 2022

Latinsk navn Echinochloa kommer av det greske ordet for pinnsvin
Familie / slekt Poaceae - gressfamilien / Echinocloa - hønsehirseslekta
Karakteristika

Ettårig. Slirehinne mangler. Blomsterstand satt sammen av mange ensidige klaser eller aks oppetter strået. Småaks omtrent sittende, tett sammen i flere rekker, toblomstret. Den nedre blomsten oftest steril, den øverste tokjønnet. Blad snaue, rue.

Størrelse 40-80 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Innført. Mest ved møller og gartneri. Kommer trolig fra tropisk Afrika og Asia.